Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Eden Social Welfare Foundation nagsasagawa ng “Proyektong Pagpapalago sa Kaalaman at Kakayahan ng Pangalawang Henerasyon ng Bagong Imigrante” (1-5)

Ang Eden Social Welfare Foundation ay magsasagawa ng “Proyektong Pagpapalago sa Kaalaman at Kakayahan ng Pangalawang Henerasyon ng Bagong Imigrante” sa Marso hanggang Disyembre, 2022. Kabilang dito ang “Kultura at Drama”, “Pakikipagsapalaran ng mga Kabataan”, “Training sa Pamumuno ng Kabataan at Kursong Teknolohiya sa Pagbuo ng Komunidad”. Tingnan ang mga detalye sa kalakip na Pagpapakilala sa Kursong Pag-aaral.

Petsa ng Pagpapahayag

2022-01-19