Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

​Rebiso sa “Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei Kagawaran ng Gawaing Panlipunan Proyektong Pagbigay ng Tulong sa Bagong Imigranteng hindi pa narerehistro sa household registration” ika-apat na tuntunin (6-3)

Inirebiso ng Kagawaran ng Gawaing Panlipunan sa Lungsod ng Taipei ang ika-apat na tuntunin ng proyekto. Maaaring magbigay ng aplikasyon ang taong kwalipikado sa Kagawaran ng Gawaing Panlipunan.
 

 

Petsa ng Pagpapahayag

2021-06-25