Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Magkasamang Pag-aaral ng Bagong Residenteng Mag-anak – Pagbabasa at Paglalaro(5-12)

Petsa: Hunyo 15 – Setyembre 14, bawat Sabado 2:00-4:00 hapon

Telepono: 02-2230-0339, hanapin si Social Worker Zhang o Social Worker Kong Petsa ng Pagpapahayag

2024-05-21