Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Abiso sa Muling Pagbukas at Paggamit ng Bahagyang Lugar sa Wanhua New Immigrants’ Hall (1-6)

Muling sisimulan ang paghiram sa online ng paggamit ng 1F Multi-functional Silid-aralan (dating Lugar ng Kainan sa 1F) at ng Silid-aralan sa Kultura at Sining (dating Multifunctional Art and Cultural Classroom) sa Wanhua New Immigrants’ Hall sa Pebrero 1, 2023, 10:00 umaga. Inaanyayahan ang mga bagong imigrante at mga kaugnay na samahan ng imigrante, magparehistro sa paggamit ng lugar sa Citizens’ Services Platform.


Ang Multi-functional Silid-aralan sa 1F ng Wanhua New Immigrants’ Hall: Maaaring gamitin lamang sa mga di-aktibong aktibidad sa sining at kultura o mga aktibidad na hindi gumagamit ng kagamitan sa musika (sakop ang cellphone, handy speaker at iba pang gamit na may mikropono).


Ang Silid-aralan sa Kultura at Sining sa Wanhua New Immigrants’ Hall: Para sa mga aktibidad sa pagsasanay sa sayaw at pagtitipon ng mga bagong imigrante at kaugnay na mga samahan.
Petsa ng Pagpapahayag

2023-01-31