尚未定義

Ulo ng Balita: Upang mapigilan ang pagkalat ng African Swine Fever, ipinagbabawal ang pagdala ng mga produktong karne papasok sa bansa. May mabigat na parusa sa sinumang lumabag sa batas.(1-1)

Paalala sa ating mga kaibigan ~~~
Upang mapigilan ang pagkalat ng African Swine Fever, huwag bumili ng mga produktong karne sa online at ipapadala rito sa Taiwan. Maaaring sentensyahan ng pitong taon na pagkulong sa bilangguan ang sinumang lumabag nito.
Huwag magdala ng produktong karne mula sa ibang bansa pag-uwi rito sa Taiwan. Maaaring pagbayaran ng multang NT$1,000,000 ang sinumang lumabag.
Huwag magtangkang subukan at magdala ng kapahamakan sa iba pang tao.
 
Magkasama Tayong Lahat ~ Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine promotional video for incoming travelers

http://asf.baphiq.gov.tw/​

Art editor Img

Art editor Img
 

發布日期

2019-01-19