Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Opisina ng Distrito ng Wenshan – Pag-aaral ng Wika at Kultura ng Vietnam (5-16)

Isinasagawa ng Opisina ng Distrito ng Wenshan sa Lungsod ng Taipei ang Pag-aaral ng Wika at Kultura ng Vietnam para sa mga Bagong Imigrante mula Hunyo 29 hanggang Agosto 3, 2023, bawat Lunes at Huwebes, 13:30-16:30 hapon. Inaanyayahang magparehistro ang mga bagong imigrante!

Para sa mga detalye, tingnan ang ( https://wsdo.gov.taipei/ ) Eksklusibong Lugar at mga Balita para sa Bagong Imigrante o tumawag kay Mr. Lee, telepono 2936-5522 ext. 359.

Petsa ng Pagpapahayag

2023-05-30