Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Taon 2023 Proyektong Pagpapayaman ng Kakayanan sa Paglikha ng Aklat na may Larawan sa Sariling Wika ng mga Bagong Imigrante at Migranteng Manggagawa (4-18)

Mula Mayo 20 hanggang Hulyo 2, 2023, magbubukas ng tag-isang klase sa Taipei at New Taipei, Taoyuan, Hsinchu. Tatanggap ng 20 katao bawat klase, kabuuang 30 oras na pag-aaral. Pipili ng 12 gawain ng mga mag-aaral at magbibigay ng parangal.

Para sa iba pang impormasyon ukol sa kursong pag-aaral, tingnan ang website ( https://reurl.cc/MR9QxX ) at webpage sa rehistrasyon ( https://reurl.cc/klqEy ).


Petsa ng Pagpapahayag

2023-05-03