Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Freeway Bureau sa Ministri ng Transportasyon – Propaganda sa “2023 Buwan ng Kaligtasan sa Trapiko” (9-9)

Upang mapalalim ang konsepto ng mamamayan ukol sa kaligtasan sa trapiko, simula taon 2020, isinasagawa ng Ministri ng Transportasyon ang “Buwan ng Kaligtasan sa Trapiko” bawat taon, mapaalala ang kamalayang kaligtasan sa trapiko sa mga mamamayan sa pamamagitan ng matinding pagpapalaganap sa takdang panahon

Sasakyan bumagal, tingin at hinto, ligtas ang taong naglalakad

Petsa ng Pagpapahayag

2023-09-18