Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Taon 2022 Kasunduan sa Karapatan ng mga Taong may Kapansanan (Convention on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD) (1-5)

【Abiso】

Taon 2022 Kasunduan sa Karapatan ng mga Taong may Kapansanan

Sumamang makilahok ang lahat, upang makilala ng mas marami pang tao ang CRPD

Petsa ng Pagpapahayag

2024-01-25