Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Programang Pagsisilbi sa Pagsusuri ng Pag-unlad ng Bata(5-1)

Mula Hulyo 1, 2024, bukod sa 7 beses na serbisyo sa pangangalaga ng kalusugan ng mga batang wala pang 7 taon gulang, idinagdag ng Health Promotion Administration sa Ministri ng Kalusugan at Kapakanan ang 6 na beses ng pagsusuri sa pag-unlad ng bata upang tumaas ang porsyento ng pagtuklas ng pagkaantala sa pag-unlad ng bata at mapangalagaan ang kalusugan ng mga bata.

Web address:https://reurl.cc/QR93Yq


Petsa ng Pagpapahayag

2024-05-09