Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Kagawaran ng Manggagawa sa Lungsod ng Taipei “Taon 2024 Pagpili sa Bukod-Tanging Manggagawa sa Lungsod ng Taipei” Nagsimula na ang Rehistrasyon (10-6)

Nagsimula na ang rehistrasyon para sa 2024 Modelong Empleyado at Bukod-Tanging Manggagawa sa Lungsod ng Taipei

◈ Rehistrasyon ng Modelong Empleyado mula araw ng anunsyo hanggang Nobyembre 17, 2023

◈ Rehistrasyon ng Bukod-Tanging Empleyado mula araw ng anunsyo hanggang Disyembre 31, 2023

Kwalipikasyon at bilang ng maaaring magparehistro, mga dokumentong dapat ihanda sa pagrehistro at iba pa, sumangguni sa https://bola.gov.taipei/News_Content.aspx?n=4A519A52B9D376CD&sms=78D644F2755ACCAA&s=71E661DDE227514A

Ipadala sa koreo sa Kagawaran ng Manggagawa sa Lungsod ng Taipei


Petsa ng Pagpapahayag

2023-10-24