Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Opisina ng Distrito ng Daan – Taon 2024 Pag-aaral para sa Bagong Imigrante (2-4)

https://dado.gov.taipei/Default.aspx o tumawag sa (02)23511711 ext. 8903, Miss Chen

Petsa ng Pagpapahayag

2024-02-22