Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

​Nasyonal Imigrasyon Ahensya (NIA) “Kursong Pagsasanay sa Multikulturang Bagong Imigrante” ipinagpaliban hanggang Agosto 2021 – Enero 2022 (6-4)

Bilang pagtugon sa epekto ng COVID-19 epidemya, ipinagpaliban ng Nasyonal Imigrasyon Ahensya ang “Kursong Pagsasanay sa Multikulturang Bagong Imigrante” at isasagawa sa Agosto 2021 hanggang Enero 2022.
 
Upang mabigyan ng pagsasanay ang mga multikulturang tagapaglektura, nagpahintulot ang NIA sa Providence University na magsagawa ng “Kursong Pagsasanay sa Multikulturang Bagong Imigrante” sa apat na rehiyon - hilaga, sentro, timog at sa silangan mula Agosto 2021 hanggang Enero 2022. May 4 na basic pagsasanay at 4 na advanced kurso, total 8 klase, 40 mag-aaral sa bawat klase. Inaanyayahang sumali ang bagong imigrante at mga anak!
 
Para sa mga tanong, maaaring tumawag sa : (04)2632-8001 ext. 11911, Providence University, Miss Chen

Petsa ng Pagpapahayag

2021-06-25