Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Impormasyon sa Pag-iwas sa Panloloko – Ano ang Deepfake (5-17)

Kasabay sa pag-unlad ng artipisyal na katalinuhan (artificial intelligence), ang teknolohiyang Deepfake ay maaaring gamitin ng mga taong may nilalayon sa pagbuo ng hindi tutoong impormasyon, video, boses o iba pang materyales sa media upang magkamit ng epektong “mapalitan ang mukha o maiba ang boses” at maaaring gamitin sa paraang panloloko. May naloloko dahil mahirap kilalanin ang tunay sa mapaglinlang. Kapag nakatanggap ng tawag at humihiling ng paglipat ng pera, kusang itigil ang pakikipag-usap at tawagan ang kausap sa iba pang paraan upang alamin ang katunayan nito. Manatiling alerto upang hindi maloko.

Video sa Deepfake Propaganda 

https://drive.google.com/drive/folders/1-4VtuvxN_Kz5x5KtzEVztTuqMfwClIM3


Petsa ng Pagpapahayag

2023-06-02