Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

2023 Philippine Masskara Festival sa Lungsod ng Taipei(9-10)

Pang-apat na taon nang isinasagawa ang Masskara Festival ng Pilipinas sa Lungsod ng Taipei ngayong taon. 9/10 (Linggo) 3:00 ng hapon, maingay at masayang nagsimula ang parada mula sa harapan ng simbahan ng St. Christopher, dumaan sa mga tindahang Filipino na may kakaibang katangian, sa mga pagkain at iba’t ibang bilihin sa Qingguang Market hanggang sa Qingguang Park. Magkakasama ang mamamayan ng lungsod, mga bagong imigrante at mga manggagawa mula sa magkakaibang bansa, may suot na masskarang may ngiti at naranasan ang sigla at sigasig ng Masskara Festival sa Pilipinas!


May kasaling 23 grupo na sumali sa parada sa araw na ito. May kakaibang katangian ang bawat isang grupong sumali. Kabilang dito ang “ATB Kultura Pilipinas”, isang grupo ng mga manggagawang Filipino mahilig sa fashion. Pangkaraniwan silang nagtatanghal sa mga pangkawanggawang aktibidad, patuloy na nakangiti sa anumang paghamon at sagabal sa buhay, hindi nakakalimot sa pagbabahagi ng kasiyahan sa ibang tao, masigasig na nagdadala ng kasiglahan sa lahat!


Kasama sa miyembro ng grupong “Malaysia Multinasyonal Bagong Imigrante” at “Timog Silangang Asya Multinasyonal Bagong Imigrante” ang mga nanggaling sa Malaysia, Indonesia, Vietnam at Thailand. Sa paglalahad ng kanilang nilikhang masskara at tradisyonal na sayaw mula sa sariling mga bansa, nagdala ng katutubong kultura at tradisyon ng bawat bansa sa lahat, nagbunga ng makulay na pagsasama ng kultura!


Kasali rin sa aktibidad ang mga grupo mula sa lokal komunidad. Binuo ng grupong lokal na mamamayan ang “Aiko, Aiko” at “Heng-An Dance Group”, nagpapalaganap ng konseptong kalusugan at kasiyahan, may kakatuwang masskara at nagsasayaw habang naglalakad sa parada, nagdala ng giling at buhay ng pagsasayaw, magkasamang nakilahok sa Masskara Festival, naranasan ang kultura ng Pilipinas. Naroroon rin sa kanto ng Nong-an St. at Linsen N. Road ang “Phai-Le-Chi Drum Group” at “Tong-Fang-Tsuen Dance Group”, nagdala ng makulay na pagtatanghal sa pagtatambol at pagsasayaw, nagbigay-sigla sa buong aktibidad.

Petsa ng Pagpapahayag

2023-09-18