Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Ang ika-49 na isyu ng "Taiwan Guanghua Magazine" na dalawang buwanang trilingual na edisyon sa Vietnam, Thailand at Indonesia (12-7)

◈"Karaniwang Paksa": Gamit ang "Taiwan's Street Code" bilang tema sa pabalat, ipinakikilala nito ang kapaligiran at kultural na mga pahiwatig ng mga panahong ipinapakita ng mga eksena sa kalye ng Taiwan mula sa mga pagbabago sa apat na materyales sa arkitektura tulad ng mga grille, signboard, grindstone, at tile.

◈ Seksyon ng "Pag-unawa sa Taiwan": Ang artikulong "The Time-honored Meinong Hakka Village: Rich Nostalgia and Perseverance of People" ay nag-uulat sa konteksto ng kultura at historikal at industriyal na pag-unlad ng Meinong, at ipinakilala ang natatanging lokal na bayan ng Hakka na "Meinong". ".

◈"Southeast Asia Special Planning" unit: "Exotic fusion." Ang artikulong "Diverse Dance Arts: Dance in Taiwan" ay nag-uulat tungkol sa bagong residenteng si He Mu, na mahusay sa Egyptian twirling dance, at Indian dancer na si Liu Xuanzhen, na nagpapakilala ng integrasyon ng mga kakaibang sayaw sa lokal na kultura ng Taiwan, na nagpapakita ng mayaman at magkakaibang kultura ng Taiwan.

◈Ang mga elektronikong journal ng "Guanghua" sa iba't ibang wika ay sunud-sunod na na-upload sa opisyal na website

(https://www. Taiwan-panorama.com.tw) para sa online na pagbabasa.

Petsa ng Pagpapahayag

2023-12-19