Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Nagsimula na ang Taon 2022 “Eksklusibong Klase para sa Bagong Imigrante – Tagapagsilbi sa Pangangalaga”, magkasamang isinasagawa ng Kagawaran ng Sibil Gawain at ng Taipei City Vocational Development Institute ~ Inaanyayahan ang lahat na sumali !!! (5-1)

Itinakda ng Kagawaran ng Sibil Gawain at ng Taipei City Vocational Development Institute ang pagsasagawa ng “Eksklusibong Klase para sa Bagong Imigrante – Tagapagsilbi sa Pangangalaga” sa Hulyo 7 hanggang Hulyo 25, 2022, bawat Lunes hanggang Biyernes, 8:30-17:05. Inaanyayahang sumali at magparehistro ang mga bagong imigranteng kaibigan. Para sa mga detalye, tingnan ang brochure sa pagtawag sa mag-aaral.

Petsa ng Pagpapahayag

2022-05-06