尚未定義

Sa kaso ng African swine fever sa Vietnam, ang isang paglabag sa iligal na pag-import ng mga produktong baboy mula sa Vietnam ay magreresulta sa multa ng 200,000 yuan. Kung ang dayuhan ay nabayaran ng multa, siya ay tatangging pumasok.(2-5)

Paalalahanan ninyong lahat na kapag naglalakbay kayo sa Taiwan at Vietnam, huwag lumabag sa mga tuntunin ng pagdadala ng mga produktong baboy sa Vietnam upang maiwasan ang pagpasok sa bansa.
https://asf.baphiq.gov.tw/index.php


 

發布日期

2019-03-05