Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Opisina ng Distrito ng Daan – Advanced Klase sa Kompyuter para sa Bagong Imigrante (5-5)

Isinasagawa ng Opisina ng Distrito ng Daan sa Lungsod ng Taipei ang “Advanced Klase sa Kompyuter” para sa bagong imigrante mula Hunyo 6 hanggang Hunyo 28, 2023. Para sa mga detalye, tingnan sa website ng Opisina ng Distrito ng Daan ( https://dado.gov.taipei/ ) / Eksklusibong Lugar ng Bagong Imigrante o tumawag sa (02)2351-1711 ext. 8903, Miss Jiang. 


Petsa ng Pagpapahayag

2023-05-12