Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei – Mas Mahusay na Programang Subsidiya sa Panganganak (2-2)

《Tulong sa Pagbibigay-Kaalaman》

◈ Upang mapangalagaan ang kalusugan ng nanay at sanggol, inilunsad ng Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei simula Taon 2024, maaaring magpasuri sa “# Health Check-up pagkatapos ng kasal at bago mabuntis” bago ikasal at bagong nadagdagan ang pagsusuri sa Anti-Mullerian Hormone (AMH). Bukod dito, nadagdagan ang subsidiya sa pagsusuri ng # “Pre-eclampsia” sa nagdadalantaong babae.


◈ Kapag hindi pa kasal at nagpasuri sa “# Health Check-up pagkatapos ng kasal at bago mabuntis”, kailangang bayaran ang sariling gastusin. Kapag nagpakasal sa loob ng isang taon mula sa araw ng pagsusuri, maaaring mag-apply ng subsidiya mula sa Kagawaran ng Kalusugan sa Lungsod ng Taipei. Ilakip ang mga dokumentong orihinal kopya ng resibo sa pagsusuri, photostat kopya ng resulta ng pagsusuri, photostat kopya ng katibayan ng kasal, aplikasyon form sa subsidiya at resibo.


◈ Para sa kaugnay na impormasyon sa subsidiya at ngalan ng mga nakakontratang pagamutan, tingnan sa website ng Kagawaran ng Kalusugan / Pinakamahusay na Kababaihan at Kabataan / Kalusugan ng Nagdadalantaong Kababaihan / Eksklusibo – Paghangad sa Maayos na Pagdadalantao (https://health.gov.taipei/cp.aspx?n=BB1D7E05DE9C88C0)

Para sa mga kaugnay na tanong, tingnan ang website ng Kagawaran ng Kalusugan o tumawag sa Citizens’ Hotline 1999 ext. 1833


Petsa ng Pagpapahayag

2024-02-15