Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Mabakunahan upang madagdagan ang proteksyon (12-8)

1. Bilang tugon sa epidemya ng mga variant ng COVID-19 na strain sa loob at labas ng bansa, ang pagpapatakbo ng pagbabakuna ng Moderna XBB.1.5 vaccine (mula rito ay tinutukoy bilang XBB vaccine) ay ipo-promote mula Setyembre 26, 2020. Lahat ng tao na higit sa 6 na buwang gulang at hindi pa nabakunahan ng XBB Sinuman na nabakunahan ay maaaring makatanggap ng 1 dosis ng XBB vaccine. Ang XBB vaccine ay may immune protection laban sa lahat ng mutant strains na kasalukuyang umiikot.


2. Isinasaalang-alang na ang mga matatanda ay isang grupong may mataas na panganib na madaling kapitan ng malubhang komplikasyon mula sa impeksyon sa COVID-19, at ang mga tao ay madalas na naglalakbay, umuuwi sa bahay upang bisitahin ang mga kamag-anak at iba pang aktibidad sa katapusan ng taon at simula ng taon, ang CDC tinatantya na ang epidemya ay tataas sa unang bahagi ng 2013. Upang mapahusay ang pampublikong kaligtasan sa sakit, Protective power at hikayatin ang mga matatanda na magpabakuna sa lalong madaling panahon. Ang mga matatandang mahigit 65 taong gulang na nakakumpleto ng XBB vaccine bago ang Disyembre 31 ay makakatanggap ng 500 yuan na regalo voucher at 10 dosis ng COVID-19 home antigen rapid screening reagent.


3. Mula ngayon hanggang Disyembre 31, 2020, ang mga taong higit sa 50 taong gulang ay tatanggap ng bakuna para sa COVID-19 sa 12th District Outpatient Clinic ng Municipal United Hospital ng lungsod na ito. Magbibigay ng naaalis na toilet paper.


Ang nauugnay na impormasyon sa pagbabakuna ay matatagpuan sa impormasyon sa lokasyon ng pagbabakuna sa COVID-19 ng Pamahalaang Lungsod ng Taipei (website:

https://booking.health.gov.tw/).

Petsa ng Pagpapahayag

2023-12-20