Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Workshop sa Matalik na Relasyon – Pag-aaral sa mga Ikakasal (5-1)

Malugod na inaanyayahang makilahok sa “Workshop sa Matalik na Relasyon – Pag-aaral sa mga Ikakasal” ng Youth Development and Family Education Center sa Lungsod ng Taipei sa Mayo 28, tulong sa kakayahang pagyamanin ang mga mag-aasawa sa kasal! Matuto ng kakayahang makinig, makipag-usap at mamahala sa relasyon sa kasal. Rehistrasyon sa online ( https://reurl.cc/klAv9K ).

Petsa ng Pagpapahayag

2023-05-09