Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Ukol sa pansamantalang paggamit ng mga di-rehistradong bagong imigrante sa paaralan (1-2)

Kapag ninanais ng paaralan na gumamit ng mga tagadayuhan (kasama ang Taiwan nasyonal na may dual nasyonalidad at mga dayuhang asawa) bilang pansamantalang kawani sa paaralan, dapat bigyan ng konsiderasyon ang katangian ng trabaho sa paaralan at ang pagiging sensitibo ng proteksyon sa mga bagay na kumpidensyal.

Petsa ng Pagpapahayag

2022-01-11