Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Pag-iwas sa Dengue Fever(5-3)

Maaaring magkaroon ng pagkalat ng dengue sa mga lalagyang may naiipon na tubig sa ating kapaligiran, sa loob man o sa labas ng bahay. Linisin ang mga lalagyan ng tubig upang epektibong mapigilan ang dengue.

https://health.gov.taipei

Petsa ng Pagpapahayag

2024-05-10