Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Opisina ng Distrito ng Xinyi Taon 2023 Pagsasanay sa Pagsusuri ng Ginto at Brilyante para sa mga Bagong Imigrante (4-19)

Isasagawa ng Opisina ng Distrito ng Xinyi sa Lungsod ng Taipei ang “Taon 2023 Pagsasanay sa Pagsusuri ng Ginto at Brilyante para sa mga Bagong Imigrante” sa Mayo 11 at Mayo 18, 2023 (Huwebes) hapon 1:30-4:30, unang araw sa Secured Small Loans Service sa Lungsod ng Taipei at pangalawang beses sa 13th Floor ng Sentrong Administratibo sa Distrito ng Xinyi. Rehistrasyon online simula Abril 26, 2023, 1:30 ng hapon, 20 kataong mag-aaral at 5 pangreserba. Ititigil ang pagtanggap ng rehistrasyon kapag napuno na ang bilang ng mag-aaral na tatanggapin. Rehistrasyon sa https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/241. Tingnan ang mga detalye sa kalakip o tumawag sa 27239777 ext. 604, Miss Tai.

Petsa ng Pagpapahayag

2023-05-03