Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Paghadlang sa African Swine Flu (1-4)

1. Huwag magpasok nang labag sa batas ng produktong karne mula sa ibang bansa.
2. Ipaalam sa mga kamag-anak at kaibigan sa ibang bansa na bawal magpadala ng produktong karne sa Taiwan.
3. Kapag nakatanggap ng produktong karne mula sa ibang bansa, huwag itapon sa lalagyan ng tirang pagkain, ngunit dapat itapon sa basura.
* Report Hotline: 0800-039-131
* Ang lumabag sa batas at magpasok ng produktong karne ay maaaring maparusahan ng pagkabilanggo nang hindi hihigit sa 7 taon at magbabayad ng multang NT3milyon.

Petsa ng Pagpapahayag

2022-01-19