Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Administrasyon sa Edukasyong K-12 – Video sa Kaligtasan sa Trapiko(9-7)

Ang tamang konsepto sa “Kaligtasan sa Trapiko” ang ating “anting-anting”, kasama ng bata sa payapang paglaki at upang samahan tayong tumandang malusog


Magaling na drayber sa bisekleta at ligtas na pagdaan sa bicycle lane, mag-iingat sa blind spot sa anumang panahon at umiwas sa radius difference sa gulong ng sasakyan


Mapanganib ang daan na walang traffic signal, matutong gamitin ang reflector na salamin at dumaan nang ligtas, tumingin at makinig, magsuot ng gamit na may reflector sa daang madilim

https://www.youtube.com/playlist?list=PLR9-cXLksRCsJoDVyaNVIultDJBqWrVz1


Petsa ng Pagpapahayag

2023-09-13