Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Ministro ng Foreign Affairs Abril 2022 ika-39 isyu ng Taiwan Panorama magasin sa bawat dalawang buwan sa wikang Vietnam, Thailand at Indonesia (4-11)

A. Sumusunod ang mga paksa at ulat sa isyu ngayon sa bawat wika:
(1) Pangkalahatang paksa – Handaan ng Pagkaing Gulay, kasama ang “Napapanahon ang Pagkain ng Gulay sa Taiwan”, “Restawran na Walang Karne”, “Ang Aking Buhay Nagsisimula sa Pagkain ng Gulay”, “Eksperto ng Halaman sa Taiwan, Bagong Produkto at Paninda”, apat na ulat, nagpapakilala ng kilusang pagkain ng gulay sa lipunan sa Taiwan, pagpapahayag ng pagmamahal at pangangalaga sa kapaligiran, pagtaguyod ng pagpapanatili at pagmamalasakit sa kamunduan.
(2) “Kilalanin ang Taiwan”: Ang paksa ay “Tingnan ang Taroko Gorge mula sa iba’t ibang panig, Mga Boluntaryo sa Bawat Daan”, pagpapakilala sa katangian ng national park at pakikibahagi sa mga mambabasa mula Timog Silangang Asya.
(3) “Timog Silangang Asya Espesyal Proyekto”: “Mingalapa! Huaxin Street, Halina sa Myanmar” , pagpapakilala ng buhay ng mga Myanmar nasyonal sa Taiwan, nakikita ang katangiang maparaya ng Taiwan lipunan.
B. “Panorama” e-magasin sa iba’t ibang wika, malapit nang ilagay sa website(https://www.taiwan-panorama.com.tw). Maaaring tingnan online.

Petsa ng Pagpapahayag

2022-04-26