Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Ano ang mga uri ng produktong pangkulturang propaganda para sa pagliliwaliw ang ibinibigay sa mga turista at mga lugar na makukuha sa Kawanihan ng Kalat na Pagliliwaliw?

Sa kasalukuyan, ang Kawanihan ng Kalat na Pagliliwaliw ng Pamahalaang Munisipyo ng Taipei ay inilathala ang mga manual ng Taipei sa pangkulturang propaganda para sa pagliliwaliw, na mga maikling pagpapakilala sa pagliliwaliw ng Taipei na “Funny ‧ Taipei”, mga pahina ng mga gawain ng pagliliwaliw ng “Excellent Taipei”, mga pahina ng Maokong ng “Trip to Lancui”, maikling pagpapakilala sa “Monga Reflection” at “Discovery of soup and beauty in Beitou” atbp. na nakalista sa itaas na inilagay sa 12 mga sentro sa serbisyo sa paglalakbay at ibinigay din sa iba’t-ibang mga sentro sa serbisyo sa paglalakbay sa mga county at mga siyudad at mga paliparan na hindi palagiang libre para sa mga turista. Bilang karagdagan, maaari din kayong kumonekta sa “Taipei Travel Net” (https://www.travel.taipei/) upang suriin sa online ang impormasyon sa pagliliwaliw sa Taipei, o maaari ninyong ibahagi ang nilalamang impormasyon ng mga masasarap na pagkain.