Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Pamamahala ng impormasyon ng Taipei New Immigrant Council

Paghiram ng lugar
Mga dapat malaman sa paghihiram ng lugar sa New Immigrants' Hall sa Lungsod ng Taipei

Wan Hua New Immigrants' Hall
Sa paghihiram ng lugar at mga detalye, tumawag sa (02) 2370-1046
Hangganan ng paggamit: Una, ikatlo at ika-apat na palapag sa No. 171, Sec. 2, Changsha St., at sa No. 280-3, Sec. 1, Huanhe S. Road, Distrito ng Wanhua, Lungsod ng Taipei, may kabuuang laki na may 989.75 sq.m. (299.4 ping).

Shilin New Immigrants' Hall
Ukol sa paghihiram ng lugar, tumawag sa : (02)2883-7750、(02)2883-1735
Maaaring gamitin na lugar: nasa 75 Datong Road, Distrito ng Shilin, Lungsod ng Taipei
Oras ng paggamit: hapon 1:30 – 4:30 (Wanhua) /hapon 2:00 – 5:00 (Shilin)

Paggagamit
Mga pag-aaral, kurikulum, pagsasanay, kumperensya, mga pulong, eksibisyon at mga aktibidad at iba pa na kaugnay sa mga bagong imigrante. Kung ang aplikante ay may isa sa mga sumusunod na pangyayari ay hindi maaaring gumamit.

 1. Ang layunin ng paggamit ay magkaiba sa mga layunin na tinukoy sa unang talata..
 2. Mga akitibidad na kinasasangkutan ng kita.
 3. Mapanganib sa kaligtasan ng politiko o makapinsala sa karapatan ng ibang tao.
 4. Pag-uugaling makapaglabag sa batas o pampublikong kaayusan at moral.

Oras ng Paggamit
Martes hanggang Linggo (Lunes, opisyal na pista at dahil sa natural na kalamidad, aksidente, o hindi inaasahang kaganapan, inihayag ng gobyerno na itigil ang trabaho o paggamit, pagkumpuni at pagpapanatili at iba pang mga pangyayari na hindi bukas sa publiko). Ang oras ng pagtanggap sa mga aplikasyon ay nagsisimula sa 9:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon.
Ang paggamit ay nahahati sa dalawang oras, tulad ng mga sumusunod:
 1. Umaga: 9:00- 12:00
 2. Hapon: 13:30 – 16:30

Mag-apply para sa paggamit ng mga bagay, at ang pagkasunud sunod ng prioridad
 1. Administratibong awtoridad.
 2. Mga institusyon at paaralan na nasa pag-aari ng gobyerno.
 3. Mga iba't ibang institusyon ( Konsepsyon, Paaralan, Organisasyon, Kumpanya at Indibidwal.

Mga iba
 • Maaring mag-apply ng pahintulot sa paggamit ng lugar mula sa opisinang namamahala dalawang buwan hanggang 7 araw bago araw ng paggamit. Maari pa ring kumuha ng pahintulot 7 araw hanggang sa naturang araw kung walang ibang tao na gagamit sa lugar. Maaring mag-apply ng pahintulot mula Martes hanggang Linggo, 9:00–17:00 (Pahinga tuwing Lunes, mga pambansang araw ng pahinga, pagtigil ng opisina ayon sa anunsyo ng Pamahalaan dahil sa natural na kalamidad o sa iba pang kalagayan tulad ng pag-aayos ng lugar).
 • May hangganan na 30 araw sa bawat paghiram ng paggamit ng lugar. Kung kailangan ipagpatuloy ang paggamit ng lugar, dapat muling mag-apply 7 araw bago matapos ang hangganan. Kailangan aprubahan at payagan ng opisinang namamahala ang paggamit sa lugar nang mahigit sa 30 araw.
 • Kapag hindi gagamitin ang lugar matapos makuha ang pahintulot, kailangan magbigay ng kasulatan ng pagkansela 5 araw bago araw ng paggamit. Hindi maaring ipagamit ang lugar sa ibang tao nang walang pahintulot mula sa namamahala.