Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Sa Lupang Walang Snow na Taglamig – Gambia Ulat: (Bagong imigrante mula sa Gambia) Ali / Zhang Lee Wei

Nabanggit ang Gambia, agad maiisip ang magandang baybayin, ang kilalang Ilog ng Gambia, ang makulay at madaming uri ng ibon at ang kasiglahan ng mga tao. Itong pinakamaliit na bansa sa Africa ay pinangalanang “Baybaying Nakangiti sa Africa”. Mga Moslem ang halos 95% ng tao sa Gambia, 4% mahigit ang Protestante, ngunit sa pagdiriwang ng mga pista sa panahon ng taglamig, magkakasama silang lahat sa pagdiriwang at walang naiiba sa isa’t isa.
 
Katulad ko, Moslem ako at ang aking pamilya ngunit kapag natapos na ang misa at ibang aktibidad sa simbahan ng aming kapitbahay na Protestante, madalas namin silang puntahan at magkakasama kaming lahat, masayang nagkakainan (siyempre, walang handang karne ng baboy sa mesa). Tuwing bakasyon sa panahon ng taglamig, halos buong araw na maririnig ang malalakas na tugtugin sa kalsada. Ang mga bata ay nangangapitbahay, nakakatanggap ng pera o regalo, kasingsaya ng Bagong Taon sa Asya o Halloween sa Amerika. Noong bata pa ako, gustong-gusto ko rin ang nangangapitbahay at kung minsan, kasama ang mga kaibigan na kumakanta at sumasayaw bilang pasasalamat sa mga taong nagbibigay ng regalo sa amin!

Subalit mga Protestante ang may mahalagang ginaganap sa pagdiriwang sa panahon ng taglamig, ngunit ang ibang tao ay may kani-kanilang paraan ng pagsali sa pagdiriwang. Tuwing buwan ng Oktubre at Nobyembre, nagsisimulang nagtitipon ang mga artist, nagsisimulang maghanda ng mga lantern at mga maskarang gagamitin sa parada. Iba’t ibang grupo ang magpapakita ng kanilang kagalingan sa sining. May mga nakatutok sa paggawa ng lantern. Hugis barko ang lantern, ang tawag nila rito ay “Fanaal”. Kadalasan, ilang daang oras at hindi mabilang na tao ang nagagamit sa paggawa ng “Fanaal”. Ito ay nabubuo sa paggamit ng kahoy, papel at madaming ilaw na dekorasyon, sumisilaw ang iba’t ibang kulay tuwing gabi, kumakatawan sa liwanag ng Kapaskuhan.
 
May mga grupong dalubhasa sa paggawa ng kasuotan at maskarang gagamitin sa parada. Ang kasuotan sa parada ay tinatawag na “hunting”, kadalasan gumagamit ng sako, mesh at synthetic na balat ng hayop, binabalot ang buong katawan ng tao at headdress sa hugis ng hayop lamang ang nakalantad. Itong headdress ang siyang pinakamaakit sa parada at dito malalaman kung mananalo ng pinakamagandang disenyo!
 
Ang makulay na “hunting” parada, kasabay ng masayang tugtog ng mga tambol, nagbibigay kulay sa kalsada. Pagdating ng gabi, mag-iilaw ang mga Fanaals, maliwanag ang kalsada sa panahong taglamig at nagdadala ng walang hangganan na kasiyahan sa mga tao sa Gambia. Ito rin ang kumakatawan sa pagtapos ng isang taon at pagsimula ng Bagong Taon. Ngayon ang pinakahustong panahon ng pagdalaw sa “Baybaying Nakangiti”!

1. Hunting Parada ng Maskara

Hunting Parada ng Maskara

2. Headdress na gawa sa specimen ng ulo ng hayop
Headdress na gawa sa specimen ng ulo ng hayop