Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

/001/Upload/483/relpic/61305/8887072/43bacee3-d115-4aec-b118-1e25fd56eea4.jpg

Magkaiba ang klima sa lugar ng IndoChina Peninsula sa nakasanayan nating apat na seasons. Mas malapit ang kanilang klima sa 3 season: tag-init (Marso - Mayo), tag-ulan (Hunyo – Oktubre) at mas preskong panahon tuwing Nobyembre hanggang Pebrero. Ang masaganang tubig sa ulan ay nakakaapekto sa panahon, industriya at tradisyonal na kasanayan at araw ng pagdiriwang. Halimbawa, ang Water Lantern Festival ng Thailand at ang Water Festival ng Kampuchea ay pagdiriwang ng pagtatapos ng tag-ulan at pagsalubong sa pagsapit ng panahon ng pag-aani.


Tatlong araw ang pagdiriwang ng Water Festival sa Kampuchea. Kabilang sa mga pangunahing aktibidad ang pagsasagwan sa dragon boat, bangkang may maraming ilaw, pagsamba sa buwan, pagkain ng bigas. Bukod sa paligsahan sa dragon boat, ginaganap ang ibang tatlong aktibidad sa gabi. Tulad ng Water Lantern Festival sa Thailand, nagtitipon sa Mekong River ang mga tao sa gabi, naglalagay ng lantern sa tubig sa Siem Reap River at maaaring manood ng fireworks display at konserto, masasabing lalong sumasaya habang lalong lumalalim ang gabi.


Madaling intindihin ang dragon boat, bangkang may ilaw at pagsamba sa buwan ngunit ano ang kumain ng bigas? Ang bigas (អំបុក) na ito ay bigas na iniihaw, dinudurog at pinaghahalo. Sinusubuan ng mga matatanda ang mga bata habang hinahawakan at iniipit ng mga bata ang kanilang ilong, nakakanganga ang bibig, nakatingin sa buwan at gumagawa ng paghiling at pagdadasal.