尚未定義

Saan makakakuha ng tagapag-alaga ng bata?

Ang Panlipunang Kawanihan ay nagtayo ng sistema ng komunidad sa pag-aalaga ng bata ng may mga yunit ng kaanak upang malapit na magbigay ng kalapit na komunidad sa mapagkukunan ng tagapag-alaga ng bata ang para sa mga magulang, at magkaroon ng tagahawak ng mga yunit na sistema upang regular na bisitahin at turuan ang sitwasyon sa pag-aalaga ng tagapag-alaga ng bata para tiyakin ang kalidad ng pag-aalaga. Mangyaring sumangguni sa Website ng Impormasyon sa Serbisyo sa Pangangalaga ng Munisipyo  ng Pamahalaan ng Taipei sa: https://kids.taipei/index_01.aspx  o tumawag sa 02-2748-6008 para sa mga detalye.