Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Manatili, tumira at lumagay sa tahimik sa pangunahing personahe

Ang mga ugnayan na may kaugnayan sa pagbabakasyon, pagiging residente at paninirahan ng mga bagong imigrante mula sa mainland ng Tsina ay inilipat sa Ahensya ng Imigrasyon ng Panloob na Ministeryo para sa pag-aayos. Tingnan ang mga detalye sa mga may kaugnayan na website:
http://www.immigration.gov.tw/lp.asp?CtNode=32595&CtUnit=16735&BaseDSD=111&mp=1