尚未定義

Pampublikong Pagtingin at Pagbasa ng Planong Participatory Budgeting Proposal para sa mga Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei


Isinagawa ng Kawanihan ng Sibil Gawain ang pagpupulong sa Participatory Budgeting Proposal para sa mga bagong imigrante noong Hulyo 22, 2016 at pumili ng tatlong plano: “Pangkaraniwang Pag-aaral at Kaalaman sa Kabuhayan Seriales”, “Planong Edukasyon para sa Bagong Pangalawang Henerasyon (Anak ng mga Bagong Imigrante)”, “Pagbibigay ng Lakas at Kapangyarihan, Eksibisyon ng Kakayahan, Oportunidad sa Paghahanap ng Trabaho 3 in One”.
Ginanap ang workshop noong Setyembre 9. Kasama sa mga dumalo ang mga kumakatawan sa mga grupo ng mga bagong imigrante, Kawanihan ng Sibil Gawain, Kawanihan ng Edukasyon, Kawanihan ng Kapakanang Panlipunan, Kawanihan ng mga Manggagawa at Kawanihan ng Kalusugan at iba pang kaugnay na kawanihan na nagbigay ng kanilang mga mungkahi.
Pampublikong Pagtingin at Pagbabasa (Preview): Oktubre 20 – Nobyembre 3