Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Mayroon bang anumang mga tulong na salapi ng pamahalaan para maaaring applyan pagkatapos ng pagbubuntis?

Proyekto sa Tulong na Salapi ng Pamahalaan sa Bagong Imigranteng Buntis na Kababaihan na Asawa ng may Rehistrasyon sa Taipei: 
(1) Pagsusuri ng Down’s syndrome para sa mga buntis na kababaihan: Ang tulong na salapi ng pamahalaan para sa mga 9-13 linggo nang buntis ay RMB2200 (bayad sa eksaminasyon) o RMB1000 para sa mga 14-20 linggo nang buntis (bayad sa eksaminasyon) “Pumili ng isa sa parehong tulong na salapi ng pamahalaan” 
(2) Magbigay ng inspeksiyon sa henetikong diyagnosis bago manganak o kontak sa pakikipag-ugnayan para sa henetikong diyagnosis: Ang mga kababaihan ng grupo na may mataas na panganib ay maaaring magkaroon ng tulong na salapi ng pamahalaan na RMB2000 (bayad sa eksaminasyon para sa pagsusuri ng amniotic fluid). 
(3) Bayad sa eksaminasyon bago manganak ng walang seguro sa pangkalusugang pangangalaga bago ang pagpaparehistro ng mga bagong imigrante: 5 beses para sa mataas na limitasyon para sa bawat panganganak at sa bawat beses ay RMB600. 
(4) Mga tulong na salapi ng pamahalaan sa pagsusuri ng B streptococcus ng mga buntis na kababaihan na may pagbubuntis na 35 linggo hanggang sa mas mababa sa 38 linggo: Bawat pagsilang ay RMB500.