Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

XBB.1.5 Bakuna sa Lungsod ng Taipei, Bumunot ng Regalo sa Karagdagang Bakuna (1-3)

Bilang pagtugon sa paglala ng epidemyang COVID-19 sa loob at labas ng bansa, at kung isasaalang-alang na madadagdagan ang paggalaw ng mga tao at dadami ang mga panlipunang aktibidad sa panahon ng Chinese New Year, madadagdagan din ang panganib ng pagkalat ng epidemya. Inilunsad ng Kagawaran ang aktibidad upang hikayatin ang mga mamamayan na magpabakuna sa lalong madaling panahon upang mapahusay ang proteksyon sa sakit.


Ang mamamayang nakarehistro sa Lungsod ng Taipei at nagpabakuna ng XBB.1.5 sa panahong Enero 1 hanggang Enero 31, 2024 ay kwalipikado sa aktibidad na bumunot ng premyo. Ilalagay ang listahan ng mga pangalan ng nagkamit ng premyo sa opisyal na website ng Kagawaran bago Pebrero 29, 2024. Dapat dalhin ng mga nanalo ang kanilang ID sa Health Service Center ng kanilang tirahan o sa nakatakdang lugar upang pumirma at kunin ang regalo mula Marso 1 hanggang Abril 8, 2024.


Petsa ng Pagpapahayag

2024-01-24