Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Lungsod ng Taipei Sentro ng Pampamilyang Edukasyon 3/31-6/9 magsasagawa ng “Ika-69 Pag-aaral sa Ugnayan Ikaw at Ako” (1-10)

Relasyon sa kapwa at pakikipag-ugnayan ang paksa ng pag-aaral. Sa pakikipagbahagi ng tagapaglektura, sa paraang pagtatalakay, alamin kung paano ako naapektuhan ng malapit na relasyon at ang aking pamilya, pakikipagtipanan at pagpili ng mapapangasawa, mga paksa sa kasal at batas at iba pa.

  • Petsa: Marso 31 – Hunyo 9, 2021, Miyerkoles 19:00-21:30, 9 na beses.
  • Lugar:  Lungsod ng Taipei Sentro ng Pampamilyang Edukasyon 
    (5F, No. 110 Jilin Road, Distrito ng Zhongshan, Lungsod ng Taipei)
  • Website sa Rehistrasyon: https://www.beclass.com/rid=24461c66005477d5a308
  • Telepono: 2541-9690 ext. 820

Petsa ng Pagpapahayag

2021-01-29