Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Disyembre 2022 Ika-43 Bilang ng Isyu 《Taiwan Panorama》Inilalathala ang Bi-monthly Isyu sa Wikang Vietnam, Thailand at Indonesia (12-2)

1.  Bilang pagtulong sa pagsulong ng “New Southbound Policy” at madagdagan ang palitan ng kultura sa 3 pangunahing target na bansa, sinimulan ng 《Taiwan Panorama Magazine》mula Disyembre 2015 ang paglathala ng magasin bawat dalawang buwan sa tatlong wika ng Timog Silangang Asya at naging mahalagang publikasyon para sa pagtataguyod ng kultura ng Taiwan at pagpapalalim ng ugnayan ng magkabilaang bansa.


2.  Nilalaman ng mga ulat sa bawat wika sa isyu ngayon:

(a) “Pangkaraniwang pangunahing paksa”: Paksang “Pananatili, Teknolohiya, Net Zero Emission” sa cover pahina, ipinapakita ang mga solusyon at pagsisikap na ibinigay ng industriya, pamahalaan, at akademya ng Taiwan para sa pandaigdigang paghangad ng napapanatiling mga layunin sa net-zero emission.

(b) “Kilalanin ang Taiwan”: Sa ulat na “Alishan Sandaang Taon na Riles sa Kagubatan: Kulturang Tanawin Ibinabahagi ng Mundo”, gabay sa mga mambabasa mula Timog Silangang Asya, kilalanin ang buo at naipreserbang kasaysayan at pag-unlad ng riles sa Taiwan, mula sa patag na lupain hanggang sa mataas na bundok, paglalahad ng kultural na tanawin ng sangkatauhan at kalikasan.

(c) Kakaibang Proyekto sa Timog Silangang Asya: Sa ulat na “Pagsusulat sa Taiwan: Malaysian Chinese Manunulat sa Taiwan”, sa pamamagitan ng mga bagong likha mula sa magkakaibang pananaw ng mga Malaysian Chinese na manunulat Chang Kuei-Xing, Lee Yong-Ping at iba pa rito sa Taiwan, ipakita ang sigla ng malikhaing larangan ng Taiwan at ang impluwensya nito sa mundong literatura ng Chinese.


3. Sunud-sunod nang inilalagay sa opisyal website (https://www.taiwan-panorama.com.tw)ang 《Panorama》e-magasin sa iba’t ibang wika para sa pagbabasa online.Petsa ng Pagpapahayag

2022-12-15