臺北市新移民專區網站菲律賓文版-Pinakahuling ulat-Rehistrasyon para sa Lunsod ng Taipei Distrito ng Nangang 2018 「Pag-aaral ng Klasikal na Sayaw para sa Bagong Imigrante」(3-1)
尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Pinakahuling ulat

Rehistrasyon para sa Lunsod ng Taipei Distrito ng Nangang 2018 「Pag-aaral ng Klasikal na Sayaw para sa Bagong Imigrante」(3-1)

Ang kursong pag-aaral ay isasagawa ng Opisina ng Distrito ng Nangang. Ang Pangalawang Kurso ay gaganapin Mayo 9 – Hunyo 27, 2018 bawat araw ng Miyerkoles 13:30-15:30. Ang Pangatlong Kurso ay gaganapin Setyembre 5 – Oktubre 31, 2018 bawat araw ng Miyerkoles 13:30-15:30. Para sa mga detalye, tumawag sa 2783-1343 ext. 862.
https://ngdo.gov.taipei/News.aspx?n=650210BFE3394799&sms=5CAED7D32A9B6831