Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Paunawa: New Immigrants’ Hall pahinga mula Disyembre 31, 2021 – Enero 3, 2022 (12-4)

Pansamantalang hindi magbubukas at hindi magpapahiram ng lugar sa Wanhua at Shilin New Immigrants’ Hall mula Disyembre 31, 2021 hanggang Enero 3, 2022. Paumanhin po sa anumang abala na naidulot.

Petsa ng Pagpapahayag

2021-12-22