尚未定義

Opisina ng Distrito ng Beitou nagsasagawa ng “Sining ng Pamumuhay: Pagguguhit ng Chinese Calligraphy para sa Bagong Imigrante” 2020.3/5-4/28 (2-3)

Pagtuturo ng pagsusulat sa regular script o sa seal characters, DIY sa papel na abaniko o pagsusulat sa papel, may kasamang pagsasanay sa martial arts upang matamo ng mga mag-aaral ang kalusugan ng katawan at isip.

Opisina ng Distrito ng Beitou nagsasagawa ng
 
Petsa: 2020.3/5-4/28, bawat Martes at Huwebes 09:00-11:00
Lugar: Opisina ng Distrito ng Beitou 6F Silid-aralan 1 (6F, No. 30 Xinshi St., Distrito ng Beitou)
Telepono: 02-28912105 ext. 275
 

發布日期

2020-02-14