尚未定義

National Immigration Agency nagsasagawa ng “2020 Proyektong Pagpapaunlad sa mga Anak ng Bagong Imigrante sa Ibayong Dagat”(sa bakasyon tuwing Bagong Taon ng Tsino). Tumatanggap ng rehistrasyon 10/14-11/18! (11-1)

Hinihimok ang mga anak ng bagong imigrante na umuwi sa tirahan ng kanilang mga lolo at lola sa bakasyon, maranasan ang pamumuhay ng pamilya, matuto at masanay sa wika at palitan ng kultura!
Petsa ng rehistrasyon: 2019/10/14-11/18
Telepono: (02)2592-8353 ext. 12; (02)2388-9393 ext. 3507
Paraan ng pagpaparehistro: I-download ang registration form mula sa https://reurl.cc/RdWNen. Ipadala sa National Immigration Agency Serbisyong Imigrante (5F, No. 15 Guangzhou St., Distrito ng Zhongzheng, Lunsod ng Taipei, Pagpapayo sa Bagong Imigrante). Araw ng pagbigay ng rehistrasyon ayon sa postmark sa sulat.
 
 

發布日期

2019-11-01