尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Pinakahuling ulat

Lungsod ng Taipei Kagawaran ng Labor nagsasagawa ng “2020 Taon Proyektong Pagpapatupad ng Pagpili ng Katangi-tanging Manggagawa at Tanyag na Samahan ng Manggagawa”, kasalukuyang tumatanggap ng pagpaparehistro (10-9)

Rehistrasyon: Huwarang Manggagawa mula ngayon hanggang 2020/11/22; Katangi-tanging Manggagawa at Tanyag na Samahan ng Manggagawa mula ngayon hanggang 2020/12/31.
Website sa rehistrasyon: https://reurl.cc/5g8YqR
I-download at ipa-imprenta ang mga dokumentong kinakailangan sa pagpaparehistro. Ipadala sa koreo sa Kagawaran ng Labor ng Lungsod ng Taipei bago deadline (base sa tatak ng post office).

 

發布日期

2019-10-14