Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Sentro ng Pampamilyang Edukasyon sa Lungsod ng Taipei magsasagawa ng “Lektura sa LOHAS Pamilya” 11/14、12/12 (10-1)

Nobyembre Lektura – “Pagmamahal”– Relasyong Pakikipagkaibigan at Pag-iibigan sa mga Kabataan
Petsa: 109.11/14 (Sabado) 10:00-12:00
Rehistrasyon sa: https://www.beclass.com/rid=2443ddb5f6a9b05b8769

Disyembre Lektura – Pagbabahagi ng Storybook “Pamilya” sa loob at labas ng bansa
Petsa: 109.12/12 (Sabado) 10:00-12:00
Rehistrasyon sa: https://www.beclass.com/rid=2443ddb5f6ab5cec3da1

Lugar: Sentro ng Pampamilyang Edukasyon sa Lungsod ng Taipei (No. 110 Jilin Road, Distrito ng Zhongshan)
Telepono: 2541-9690 ext. 820

發布日期

2020-10-05