尚未定義

Rehistrasyon para sa Lunsod ng Taipei Distrito ng Neihu 2018 「Pag-aaral ng Manicure Art para sa Bagong Imigrante」(3-3)

Ang kursong pag-aaral ay isinasagawa ng Opisina ng Distrito ng Neihu mula Abril 10 – Hunyo 26, 2018, bawat Martes 9:00-12:00 sa Nangang New Immigrants’ Hall (B1, No. 768-1, Sec.4, Bade Road). Para sa mga detalye, tingnan ang https://nhdo.gov.taipei/  o tumawag sa 2792-5828 ext. 208.

 

發布日期

2018-04-22