Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Family Education Center sa Lungsod ng Taipei 10/23-12/25 nagsasagawa ng “LOHAS Pamilya Online Lektura” (10-10)

Pag-aralan ang pamamahala sa relasyon sa katipan, mga suliranin sa pangangalaga sa kabataang anak at magkasamang pagsasanay ng mag-anak.
* Gagamit ng Google Meet sa pagbibigay ng lektura. Iniimbitahan ang lahat na magparehistro at sumali!
Oktubre 23 – Disyembre 25, bawat Sabado 10:00-12:00,(11/27 10:00-11:30、14:00-15:30)
2541-9690 ext. 820
Tingnan ang website ng Family Education Center sa Lungsod ng Taipei para sa mas marami pang pag-aaral at aktibidad.

Petsa ng Pagpapahayag

2021-10-22