Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Ika-72 Seryales ng Pag-aaral “Matalik na Ugnayan - Ako at Ikaw” sa Family Education Center sa Lungsod ng Taipei. Tingnan sa website (6-2)

Paanyayang sumali sa “Matalik na Ugnayan - Ako at Ikaw” seryales ng pag-aaral sa damdamin, isinasagawa ng Family Education Center sa Lungsod ng Taipei mula Hulyo hanggang Setyembre. Sakop sa pag-aaral ang matalik na relasyon at ako, paano ako naapektuhan ng pamilya, pakikipagtipan at pagpili ng katipan, kasalan, batas at iba pang paksa. Tingnan ang website at magrehistro sa https://www.family.gov. Taipei o tumawag sa 2541-9690 ext. 820.

Petsa ng Pagpapahayag

2022-06-10