Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Ministro ng Interior Nasyonal Imigrasyon Ahensya nagsasagawa ng “Ika-7 Proyektong Pagbuo ng Pangarap ng Bagong Imigrante at mga Anak”, rehistrasyon mula ngayon hanggang Disyembre 31 (12-3)

Paghihimok sa bagong imigrante na sumali sa pagbibigay-intindi sa lipunan at mga charitable aktibidad, sa pamamagitan ng pagkuha ng video at ibahagi sa lahat!
Ang mga limang pangunahing paksa ngayong taon: “Pagsisimula ng Negosyo at Pagtitinda”, “Edukasyon, Pag-aaral at Sining”, “Multimedia at Digital Teknolohiya”, “Serbisyong Panlipunan”, “Pangangalaga sa Kapaligiran at Patuloy na Pag-uunlad”. Sa bawat grupo, dapat may 2 o mahigit pang bagong imigrante o anak ng bagong imigrante na kasali at nakarehistro. Maaaring mga lokal mamamayan o tagadayuhan ang iba pang miyembro ng grupo. Pinakamaraming 5 tao sa isang grupo. May 30 grupong kasali. Para sa mga detalye, tingnan ang pagpapaliwanag sa rehistrasyon. 

Limitado sa nakapagtapos ng rehistrasyon online, ipadala ang rehistrasyon form at planbook sa NIA (Immigrant Affairs Group) “Ika-7 Proyektong Pagbuo ng Pangarap ng Bagong Imigrante at mga Anak”,  5F, No. 15 Guangzhou St., Distrito ng Zhongzheng, Lungsod ng Taipei 10066

Petsa ng Pagpapahayag

2020-12-04