Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Taiwan Panorama Magazine sa wikang Vietnam, Thailand at Indonesia, maaari nang tingnan sa online ang isyu ng Disyembre! (12-5)

Ipinapakilala sa isyung ito ang pagsasanay ng proteksyon sa kapaligiran sa lipunan ng Taiwan, karapatang pantao ng dayuhang manggagawa at iba pa.

Petsa ng Pagpapahayag

2021-12-30